pineapple strawberry pumpkin watermelon > grape cherry lemon banana pear orange apple billboard tv magazine competition sampeling roadshow digital postm sponsership

شادی یه انتخابه

هدف: ایجاد حس انگیزشی نگاه نو به سمت شاد زیستن در سبک زندگی به بهانه سال نو در راستای مسئولیت اجتماعی برند
گروه هدف اصلی در این کمپین افراد 15 تا 35 سال هستند و از طبقه اجتماعی ABC1
شروع کمپین: روز جهانی شادی مصادف با اول فروردین
مدت زمان اجرا: بهار ۹۶پایان کمپین: روز جهانی موسیقی مصادف با ۳۱ خرداد
پایان کمپین: روز جهانی موسیقی مصادف با ۳۱ خرداد
توضیح:شروع سال جدید و نو شدن طبیعت همیشه بعنوان نمادی برای تغییر در جهت بهتر شدن شناخته شده است. این موضوع در شعار سان استار باعنوان بهترین خودت باش دیده میشود. همچنین نیاز مهم نسل نوجوان و جوان داشتن روحیه شاد می باشد؛ تا انرژی خود را با انگیزه ای که کسب می کنند در مسیر اهداف تعیین شده قرار دهند. این گروه که به عنوان مخاطبین هدف سان استار نیز تعریف می شوند، از موسیقی به عنوان ابزاری برای شاد بودن استفاده می کنند. برند سان استار نیز در سال 95 موسیقی را به عنوان یکی از المان های اصلی برای برقراری با مخاطبان معرفی نمود و به این بهانه در فاصله دو تاریخ (30 اسفند –روز جهانی شادی- و 31 خرداد – روز جهانی موسیقی) که با فصل بهار مقارن شده؛ برنامه ای جهت تشویق نسل جوان به شاد بودن تدوین نمود. در این کمپین سفیران برند سان استار آقایان سیروان و زانیار خسروی نقش چشم گیری دارند.
}